Na czym polega system AMS?

optidata - opti (4).jpg

System AMS podzielony jest na kilka rodzajów, w zależności od tego, do czego właściwie ma posłużyć. Głównym rodzajem jest Automated Manifest System, który służy do przekazywania i weryfikacji danych dotyczących ładunku, który eksportowany jest do USA. System ten został wprowadzony w 2004 roku i obsługiwany jest przez Urzędy Celne i Ochrony Granic.

Na czym polega system AMS?

Jak już zostało to wyżej wspomniane, System AMS polega przede wszystkim na zgłaszaniu towarów, które wwożone są na teren Stanów Zjednoczonych. Ujednolicenie tego systemu pozwala na szybką odprawę celną, przy pomocy elektronicznych środków przekazu. System AMS obejmuje zarówno przesyłki lotnicze, jak i oceaniczne, które wwożone są do USA.

Co ważne eksport towaru z Europy lub innych części świata musi zawsze zostać zgłoszony do tego systemu, ponieważ w przypadku, gdy pojawi się towar, który nie otrzymał odpowiedniego zezwolenia, musi zostać odesłany do kraju, z którego został wysłany. Zwrot takiego towaru pokrywa eksporter.

Jakie dane należy umieścić w zgłoszeniu towaru w systemie AMS?

Najważniejszymi informacjami, które powinny znaleźć się w takim zgłoszeniu, są między innymi pełne nazwy i adresy nadawców oraz odbiorców ładunków, ponadto wskazanie nazwy statku lub samolotu, ze wskazaniem konkretnych numerów lotu lub rejsu.

Bardzo ważną informacją, która powinna znaleźć się w takim zgłoszeniu, jest określenie kodu bezpieczeństwa towaru oraz wskazanie, czy jest on niebezpieczny dla środowiska. W zgłoszeniu należy również podać dokładną nazwę towaru, jego ilość oraz wagę.

Jakie są zalety korzystania z systemu AMS?

Dzięki temu, że system AMS jest całkowicie zautomatyzowany, pozwala na bardzo sprawną odprawę celną produktów, które pochodzą z Europy i innych części świata. Dodatkowo system ten archiwizuje dane dotyczące przesyłek, co może zwiększyć bezpieczeństwo.

System AMS w sposób szybki przetwarza dane, puszcza je w obieg, a także archiwizuje, dzięki czemu ogranicza wszystkie zbędne procedury biurokracyjne, które ciągnęłyby się tak naprawdę tygodniami.