Jak zarządzać ryzykiem w firmie?

Zarządzanie ryzykiem strategicznym jest kluczowym, ale często pomijanym aspektem podczas planowania i organizowania pracy. Tradycyjnie koncentrowano się w nim wyłącznie na rozwiązaniach, które miały zabezpieczyć przed spadkami finansowymi w przedsiębiorstwach. Aktualnie bierze pod uwagę więcej zmiennych, dzięki czemu zarządzanie ryzykiem jest kompleksowym działaniem wpływającym na wzrost firmy.

Czym jest zarządzanie ryzykiem strategicznym?

Zarządzanie ryzykiem to proces identyfikowania, kwalifikowania i ograniczania zagrożeń, które wpływają na organizację i są wpisane w strategię biznesową firmy. Mogą one obejmować:

  • zmiany popytu i preferencji konsumentów,
  • zmiany prawne i regulacyjne,
  • presję konkurencji,
  • integrację z innymi firmami,
  • zmiany technologiczne,
  • zalecenia kierownictwa wyższego szczebla,
  • wymagania interesariuszy.

Kroki w zarządzaniu ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem strategicznym obejmuje kilka etapów, które muszą być zintegrowane w procesie planowania i realizacji, aby były skuteczne.

Istnieje wiele sposobów, które firmy często wykorzystują do planowania strategii, od prostej analizy SWOT do bardziej rozbudowanej zrównoważonej karty wyników. Żadna z tym metod nie zapewnia jednak narzędzi do tego, by ocenić właściwe ryzyko. W tym celu należy ustalić kluczowe wskaźniki wydajności, aby otrzymać realne wyniki. Są to wartości wiadome, takie jak np. zapotrzebowanie, wpływ trendów na dane środowisko czy faktyczny rozwój konkurencji.

Kolejnym krokiem jest ustalenie wskaźników ryzyka i poziomy tolerancji dla krytycznych zagrożeń. Podczas gdy wydajność jest daną historyczną, to wskaźniki ryzyka są wybiegającymi w przyszłość informacjami wiodącymi, które pozwalają przewidywać potencjalne przeszkody. Poziomy tolerancji służą jako wyzwalacze działania.

Zarządzanie ryzykiem to także ciągłe raportowanie i monitorowanie. Tylko dzięki temu można ustalić, czy założone wcześniej ramy są prawidłowe, a także pozwala to na odpowiednie reagowanie w kryzysowych sytuacjach.

Jeśli jesteś zainteresowany najnowszymi informacjami ze świata biznesu, wejdź na stronę https://pro.bureauveritas.pl/. Znajdziesz tam m.in. artykuły o tym, jak efektywnie zarządzać swoją firmą.