Waluta, czyli pieniądz

Investment in financial markets as concept

Co to są waluty?

Waluta w najprostszym tłumaczeniu jest to po prostu nazwa pieniądza, czyli legalnego środka płatniczego obowiązującego w danym państwie. Tak więc na przykład w Polsce jest to złoty, w Niemczech, euro, a w USA dolar amerykański. O obowiązującej walucie w państwie decyduje prawo. Każda waluta istnieje na światowym rynku walutowym. Pieniądze mogą być przeliczone i wymienione na równowartość w i innej walucie, w zależności od aktualnej sytuacji na rynku walutowym. Taka możliwość sprawia, że handel międzynarodowy jest łatwiejszy. Każda waluta ma swoje oznaczenie trztliterowe, które jest rozpoznawalne i właściwe tylko dla danej waluty. Waluta amerykańska, czyli dolar to USD, gdzie pierwsze dwie litery oznaczają kraj czyli United States, a ostatnia nazwę waluty, czyli w tym wypadku Dollar. Tak samo postąpimy z każdą inną walutą posługując się w każdym przypadku językiem angielskim. Jest to tzw. standard międzynarodowy ISO 4217.

Co to jest kurs walutowy?

Kurs walutowy jest to właśnie cena danej waluty, czyli wartość pieniądza wyrażona w innej walucie. A gdzie to się dzieje? Miejscem transakcji walutowych jest rynek walutowy , czyli część rynku finansowego. To tam w zależności od aktualnych sytuacji gospodarczych na świecie odzwierciedlane są ceny waluty w innej. Możemy rozróżnić tzw. Kursy walutowe sztywne oraz płynne. Pierwszy z nich oznacza, że kurs wymiany walut jest ściśle związany z państwem i przez niego kształtowany. Drugi zaś kształtowany jest przez sytuacje rynkową na dany moment. Istnieje wiele czynników, które wpływają na zmianę kursu, czyli jego wzrost lub spadek. Należą do nich m.in. Podaż i popyt obcych walut, kondycja gospodarki, czy polityka walutowa państwa.

Światowe waluty

Do największych światowych walut należą takie jak Funt Brytyjski, Euro, czy Dolar Amerykański. Najważniejsze waluty są często zwane głównymi. Jednak pomiędzy niektórymi z nich można znaleźć podstawowe różnice, choć wkładane są często do jednej półki, jako wiodące prym na rynkach walutowych. Oto garść kilku ciekawych faktów na temat dwóch z ważnych walut:

Euro to waluta stworzona na potrzeby Unii Europejskiej. Powstała wówczas Strefa Euro , którą tworzy 19 państw Unii Europejskiej. Wszystkie te kraje posługują się euro, jako swoją walutą, tworzą więc tzw. Unię Walutową, gdzie niezależną politykę pieniężna prowadzi Europejski Bank Centralny. Oprócz tego używa jej jeszcze 11 państw, które do niej nie należą, ale robią to na podstawie umów zawartych z Unią Europejską. Euro obejmuje zatem swoim zasięgiem sporą część kontynentu europejskiego. Z tego względu jest silnym graczem na walutowych rynkach.

Dolar Amerykański to oficjalna waluta przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, ale obowiązuje także w 12 innych, mniejszych krajach, leżących chociażby w Ameryce Południowej, Środkowej, a nawet Afryce. Ma znacznie bardziej złożoną historie i przechodził wiele zmian od dwóch wieków, zanim stał się takim jakiego znamy go dzisiaj. Z uwagi na wykonanie i rodzaj użytych materiałów, banknoty dolara są w pewnym sensie wyjątkowe. W wyniku wciąż silnej gospodarki Stanów Zjednoczonych na świecie, dolar także pozostaje silną walutą konkurującą m.in. właśnie z euro.