Umowa przedwstępna sprzedaży – co zawiera?

Umowa przedwstępna to dokument, który może zostać zawarty między osobami fizycznymi – przed dokonaniem sprzedaży na przykład nieruchomości – lub między pracodawcą a kandydatem, który ma zostać zatrudniony. Zawarcie takiego zobowiązania jest jednoznaczne z obietnicą podpisania przez strony dokumentu przyrzeczonego. Czym jest umowa przedwstępna i jak powinien wyglądać taki dokument?

Umowa przedwstępna a zakup nieruchomości

Zakup mieszkania to poważna decyzja i duża inwestycja, dlatego, by móc ją zrealizować, wiele osób decyduje się na wzięcie kredytu hipotecznego. Okres, w którym bank rozpatruje wniosek i przyznaje środki, może być dla sprzedającego nieruchomość zbyt długi. Dlatego właśnie, by zarezerwować mieszkanie, podpisywana jest między stronami umowa przedwstępna. Sprzedający i kupujący podejmują decyzję, że po upływie określonego czasu dojdzie do transakcji, określają również jej kwotę.

Co powinna zawierać umowa przedwstępna sprzedaży?

W dokumencie muszą znaleźć się przede wszystkim dane osób, które zawierają umowę. Istotne jest również umieszczenie informacji, do kiedy zostanie zawarta umowa przyrzeczona. Dokument przedwstępny reguluje również kwestię niedotrzymania warunków – wycofanie się jednej ze stron – czyli określa wysokość kwoty zadośćuczynienia. W przypadku umowy przedwstępnej dla nieruchomości w dokumencie musi znaleźć się również dokładny adres domu czy mieszkania wraz z numerem Księgi Wieczystej. Szczegółowe informacje dotyczące wymogów formalnych umowy sprzedaży znajdują się na stronie inewi.pl.

Umowa przedwstępna a zatrudnienie pracownika

Umowa przedwstępna może zostać również podpisana między pracodawcą a kandydatem na określone stanowisko w firmie. Ma to miejsce między innymi w przypadku zatrudniania cudzoziemców oraz gdy wytypowaną do pracy osobę obowiązuje okres wypowiedzenia. Wcześniej kandydat musi dostarczyć badania lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule Skierowanie na badania lekarskie – obowiązkowy dokument.

Umowa przedwstępna to formalne ustalenie warunków, na jakich zostanie zawarta umowa przyrzeczona oraz w przypadku zakupu nieruchomości dobry sposób na jej rezerwację. To rozwiązanie, z którego chętnie korzystają osoby, które na zakup mieszkania muszą wziąć kredyt hipoteczny.