Regulamin sklepu internetowego dla spółki z o. o.

Każdy regulamin sklepu internetowego, stanowi ogólne warunki umowy, którą zawierają korzystający z niego kupujący, z obsługującym dany sklep sprzedawcą w momencie zawarcia umowy. W związku z tym wymaga się, aby taki dokument był jak najbardziej przejrzysty, zrozumiały oraz spełniał przewidziane przez prawo wymogi. Takie szczególne wymogi prawo odnosi m.in. do prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stąd też należy zadać pytanie, jak powinien wygląd bądź też czym się różni regulamin sklepu internetowego dla spółki z o. o?

Regulamin sklepu internetowego dla spółki z oo – dodatkowe wymagania

Tak, trzeba wprost wskazać i również podkreślić, że każdy prowadzący sprzedaż internetową, powinien posiadać regulamin sklepu, w tym również sprzedawca prowadzący działalność w formie spółki z o.o., który dodatkowo jest obarczony „ponadprogramowymi” wymogami.

Wymogiem, który wysuwa się naprzeciw tym „standardowym” jest ten, wynikający z Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: k.s.h.). Niewielu przedsiębiorców bowiem wie, że pisma i zamówienia handlowe składana przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki powinny zawierać:

1) firmę spółki (jej nazwę), siedzibę i jej adres;

2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru;

3) numer NIP;

4) informację o wysokości kapitału zakładowego, a dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione;

5) *a także od 13 października 2022 r. oznaczenie grupy spółek, jeżeli spółka do niej należy.

Co najistotniejsze, powyższe wymogi nie mają jedynie charakteru zaleceń, więc jeśli pisma Twojej spółki, w tym regulamin sklepu internetowego dla spółki z oo nie spełni powyższych wymogów, zgodnie z art. 595 par. 1 k.s.h., jako członek zarządu takiej spółki możesz zostać obciążony karą grzywny do 5000 zł.

Jak przygotować regulamin sklepu internetowego

Aby podjąć się takiego zadania, należy najpierw zapoznać się z przepisami właściwymi dla świadczenia usług elektronicznych, ustawy o prawach konsumenta, kodeks cywilny, kodeks spółek handlowych bądź ustawa prawo przedsiębiorców oraz wielu innym aktom prawnym specjalistycznym dla danej branży.

Czy można samemu napisać regulamin sklepu internetowego

Odpowiedź może być tylko jedna – TAK, jednakże trzeba mieć na uwadze (uwzględniając również powyższe), że może to być trudne, czasochłonne, a nawet w przypadku poświęcenia dużej ilości uwagi i czasu, możemy narazić się na popełnienie błędów.

Co istotne, kopiowanie gotowych regulaminów sklepów może narazić Cię na powielenie błędów, a w niektórych sytuacjach spowodować naruszenie praw autorskich, a co za tym idzie narazić Cię na odpowiedzialność finansową i nie tylko. Stąd też zalecamy, abyś skorzystał z pomocy specjalistów, którzy zrobią to szybko, rozwiążą ewentualne wątpliwości i na pewno nie będą kosztowali tyle, co Twój cenny czas, który możesz wykorzystać na skupienie uwagi na sprzedaży w swoim sklepie wraz z nowym regulaminem sklepu internetowego dla spółki z oo.

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu regulaminu oraz prowadzisz działalność w formie spółki z o.o. , zgłoś się do nas, nasi specjaliści pomogą Ci w jego przygotowaniu.